Regulamin

Regulamin apteki internetowej AptekaSuperVita.pl


§ 1
Informacje ogólne1. Właścicielem Apteki Internetowej „AptekaSuperVita.pl” jest Convallaria – mgr J.Rutkowska Sp. J.(zwana dalej Spółką) z siedzibą w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 94 i wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem KRS 0000341336, numer NIP 7262399194, REGON 47292811.

2. Za realizację zamówień i obsługę Kupujących odpowiada apteka ogólnodostępna o nazwie Apteka Convallaria – mgr J.Rutkowska Sp. J., która mieści się w Łodzi 91-141, przy ul. Parcelacyjnej 19. Apteka posiada zezwolenie na prowadzenie działalności o nr FŁ-VII-8240-149/A/2002 wydanym przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi.

3. W razie potrzeby z Apteką można skontaktować się na kilka sposobów:

- Telefon stacjonarny/Fax: 42 650-68-92
- Telefon komórkowy: 668-791-791 (czynny w godzinach pracy apteki)
- e-mail: info@aptekasupervita.pl
- formularz kontaktowy na stronie: www.aptekasupervita.pl (zakładka „Kontakt”)

4. Pełny adres Apteki internetowej w sieci brzmi: http://www.aptekasupervita.pl.

5. Wszelkie prawa do Loga, nazwy domeny internetowej pod którą działa AptekaSuperVita.pl oraz zawarte w niej treści - w tym grafika, zdjęcia i opisy - stanowią wyłączną własność Spółki.

6. AptekaSuperVita.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynikającymi z ustawy "Prawo Farmaceutyczne" (Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1381), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2008r.). Przestrzegając i stosując się do zapisów ww. ustawy, AptekaSuperVita.pl nie sprzedaje drogą wysyłkową preparatów leczniczych wydawanych na podstawie recepty lekarskiej.

7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany oferty zamieszczonej w AptekaSuperVita.pl w dowolnym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia.

8. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia produktu, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu, a także za udostępnianie ich osobom trzecim, oraz osobom do tego nieuprawnionym lub niepełnoletnim.

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych Pacjenta jest spółka Convallaria-mgr J.Rutkowska Sp. J. z siedzibą w Łodzi, adres: Sierakowskiego 94, 91-347 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, pod numerem KRS 0000341336 , REGON 47292811, NIP: 726-23-99-194 (dalej „Administrator”);
10. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy)
11. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca)12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie
13. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia
14. Klient ma prawo do informacji, czy i jakie dane osobowe dotyczące Klienta są przetwarzane  przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
a. Klient ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne

b. w pewnych sytuacjach Klient może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których informowaliśmy; kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
c. Klient ma prawo przenieść swoje dane do innego Administratora.
d. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

§ 2
Zawarcie umowy1. Przed przystąpieniem do składania zamówień, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem, który dostępny jest na stronie www.aptekasupervita.pl.

2. Złożenie zamówienia na stronie internetowej http://www.aptekasupervita.pl oznacza zapoznanie się Kupującego z treśc Regulaminu i akceptację zawartych w nim zasad. 

 3. Produkty oferowane poprzez stronę internetową http://www.aptekasupervita.pl można zamawiać przy pomocy prawidłowo wypełnionego formularza, w którym należy podać takie dane, jak imię i nazwisko (zwany dalej Kupującym), adres Kupującego, adres dostawy (w przypadku, gdy jest inny niż adres Kupującego), adres e-mail, a także numer telefonu (preferowany komórkowy), który w razie potrzeby umożliwi weryfikację danych Kupującego oraz umożliwi prawidłową realizację zamówienia.

4. Aby złożyć zamówienie i dokonać zakupu, wybrany produkt należy dodać do koszyka zakupowego poprzez przycisk „Kup teraz”.

5. W koszyku zakupowym Kupujący może sprawdzić takie informacje, jak dokładna cena jednostkowa brutto wybranego produktu/ów lub usług, ilość opakowań, a także wartość całego zamówienia (w tym dokładne koszty dostawy oraz czas dostawy). Na tym etapie składania zamówienia Kupujący może swobodnie dokonywać edycji danych zakupowych.

6. Po wybraniu przycisku „Przejdź dalej”, Kupujący może określić inną formę dostawy oraz najwygodniejszy dla siebie sposób zapłaty.

7. Kolejny krok umożliwia ponowne sprawdzenie wszystkich danych zakupowych, wpisanie swoich uwag do Apteki lub kuriera oraz dokonanie wyboru faktury zamiast paragonu. Aby zamówienie zostało prawidłowo przekazane do realizacji, należy dokonać akceptacji Regulaminu, potwierdzić fakt, że Kupujący zapoznał się z prawem odstąpienia od umowy i nacisnąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

8. Za moment złożenia zamówienia uznaje się naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co stanowi oświadczenie woli zawarcia z Apteką (zwanym Sprzedającym) umowy sprzedaży.

9. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail na adres podany w czasie rejestracji, będący potwierdzeniem złożonego zamówienia.

10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez Kupującego, a także brak możliwości skontaktowania się z nim, może skutkować odstąpieniem Apteki od umowy sprzedaży.

11. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie.

12. Zamówione produkty dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres.§ 3
Ceny i płatności1. Ceny wszystkich produktów dostępnych w Aptece są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w polskich złotówkach, i nie obejmują opłaty za dostawę.

2. Razem z przesyłką dostarczany jest dokument zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Kupującego).

3. Szczegółowy wykaz kosztów i rodzaje wysyłki, jakie oferuje AptekaSuperVita.pl, znajduje się w zakładkach „Koszty wysyłki” oraz "Super Dostawa". Podane ceny dotyczą paczek do 3 kg. Dla paczek powyżej 3 kg koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.

4. W przypadku przekroczenia wagi podanej w § 3 pkt 3, Apteka poinformuje Kupującego drogą mailową lub telefoniczną o dodatkowym koszcie przesyłki w terminie 4 dni roboczych. W tej sytuacji Apteka przystąpi do realizacji zamówienia, gdy otrzyma od Kupującego wiadomość e-mail z zaakceptowanym kosztem zamówienia i dokona wpłaty na rachunek bankowy Apteki. W przypadku, gdy Kupujący nie zaakceptuje podanych kosztów zamówienia lub nie dokona wpłaty w terminie 7 dni, Kupującemu jak również Aptece, przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy za obopólną zgodą.

5. Jeśli waga paczki przekroczy 20 kg lub gabaryt paczki przekroczy wymiary 100x60x40 (mierzone w centymetrach), Apteka będzie mogła podzielić ją na kilka mniejszych paczek i za każdą z nich naliczyć odpowiedni koszt zgodny z cennikiem dostawy dla kuriera DPD.

  6. Ceny dostawy mogą zostać zmienione w okresach promocji, wyprzedaży, czy w czasie innych ofert specjalnych.

7. W przypadku, gdy kwota zakupu przekroczy określoną wartość ustaloną przez Aptekę w cenniku dostawy, koszty dostawy w całości pokryje AptekaSuperVita.pl

8. Za zakupiony produkt zapłacić można wybierając dowolny sposób dostępny i aktywny w danym momencie dla określonych transakcji w Aptece Internetowej AptekaSuperVita.pl. Może to być jedna z poniższych metod:
a) płatność elektroniczna, przelew elektroniczny /e-przelew/ oraz zapłata na stronach Apteki internetowej za pośrednictwem autoryzowanych przez Banki firm, realizujących płatności internetowe „on-line”. W ramach tego typu płatności można płacić kartą kredytową lub płatniczą, albo dokonać płatności przelewem elektronicznym bezpośrednio z konta Kupującego. Wysyłka towaru przez Aptekę może się odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego ten typ płatności, tj. system Przelewy24.pl (Regulamin dostępny na stronie www.przelewy24.pl),
b) przelew tradycyjny na rachunek Apteki w Banku BZWBK nr: 05 1500 1038 1210 3007 3371 0000,
c) zapłata gotówką za pobraniem podczas odbioru towaru (płatności przy odbiorze – wysyłki za pobraniem - dotyczy jedynie zamówień o  wartości nieprzekraczającej 3000,00 zł),
d) PayPal (Regulamin dostępny na stronie www.paypal.pl)

9. Jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wysłania do Kupującego potwierdzenia Apteka nie otrzyma przelewu za złożone zamówienie (w przypadku metod płatności określonych w pkt. 8 lit. a) i b)), zostanie ono anulowane.§ 4
Realizacja zamówienia i wysyłki1. Zamówienia można składać codziennie, przez 24 godziny na dobę i cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych lub awarii sieci Internet, skutkujących brakiem dostępu do serwisu Apteki.

2. Paczki dostarczane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich, takich jak: a) DPD, b) Paczkomaty Inpost oraz c) Poczta Polska.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, z zaksięgowaną płatnością po godzinie 12.00, a także wszystkie zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta, są rozpatrywane od rana następnego dnia roboczego.

4. Czas dostawy przesyłki w przypadku firmy kurierskiej DPD wynosi 24 godziny (w praktyce następnego dnia od daty nadania), dla firmy Paczkomaty Inpost  wynosi 24 godziny, a dla Poczty Polskiej 1-5dni, w zależności od wybranej opcji (Przesyłka Biznesowa lub List Polecony).

5. W przypadku zamówień składanych z opcją "Odbiór osobisty", zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu zapłaty za zamówione produkty. O terminie odbioru zamówienia Kupujący jest powiadamiany za posrednictwem wiadomosci e-mail, wysłanej na adres podany w trakcie rejestracji.

6. Zamówienia realizowane są w ciągu 4 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie Apteki. Apteka zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia tego okresu do 7 dni roboczych z przyczyn niezależnych od siebie, w szczególności chwilowej niedostępności produktu lub w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji Kupujący zostaje poinformowany zarówno o tym fakcie, jak i o terminie realizacji zamówienia. Apteka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy i w żadnym przypadku nie przekroczył 30 dni.

  7. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Kupującego (np. podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp.), AptekaSuperVita.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami transportu zamówienia, a w przypadku produktów, których sprzedaż po nieudanej próbie dostarczenia produktów jest już niemożliwa - również kosztami tych produktów. W przypadku nieodebrania przez Kupującego paczki (po 2 próbach dostarczenia ze strony kuriera DPD oraz Poczty Polskiej) ponowna wysyłka jest możliwa dopiero po przedpłacie na konto Apteki, uwzględniającej koszty produktów, zaległe koszty wysyłki oraz nowe koszty wysyłki.

8. Przesyłki Paczkomatowe oczekują na odbiór w Paczkomacie Inpost w terminie 72 godzin (3 dni kalendarzowe) od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki Paczkomatowe nieodebrane w tym terminie, są kierowane do oddziału InPost w celu ich wydania Odbiorcy. Odbiór Przesyłek Paczkomatowych jest możliwy w oddziale InPost w godzinach jego pracy w terminie do 14 dni od momentu umieszczenia Przesyłki Paczkomatowej w Paczkomacie. Operator poinformuje Odbiorcę (za pośrednictwem wiadomości sms i e-mail) o fakcie przekazania Przesyłki Paczkomatowej do oddziału InPost. Weryfikacja Odbiorcy w oddziale odbywa się na podstawie numeru telefonu oraz kodu wysłanego przez Operatora. Lista adresów oddziałów InPost znajduje się na stronie internetowej www.paczkomaty.pl .§ 5
Odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty1. Apteka oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Kupującemu zawierającemu umowę na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Zgodnie z ustawą "Prawo Farmaceutyczne" zwrotowi nie podlegają produkty lecznicze oraz wyroby medyczne (art.96 ust.5 ustawy z dn.6 września 2001r.).

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Aptekę o decyzji odstąpienia od umowy pocztą na adres Łódź 91-141, ul. Parcelacyjna 19, faksem na nr (42) 650 68 92, lub mailem na adres info@aptekasupervita.pl w formie oświadczenia o rezygnacji z zakupu (formularz odstąpienia od umowy).

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujacemu zwracane są wszystkie otrzymane płatności (nie później niż 14 dni od dnia, w którym Apteka została poinformowana o decyzji Kupującego w kwestii wykonania prawa odstąpienia od umowy). Zwrot płatności dokonany jest na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy, lub inny dogodny sposób, na który obie strony uprzednio wyrażą zgodę. Apteka zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem środków finansowych do chwili otrzymania odsyłanych produktów lub dostarczenia przez Kupującego wiarygodnego dowodu ich przesłania do apteki.

5. Apteka nie zwraca kosztu odesłania towaru.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość i dokonania zwrotu produktu nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do:

a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

7. Zwrotowi nie podlegają przedmioty osobistego użytku, o ile noszą ślady użytkowania.

8. Od momentu otrzymania towaru, obowiązuje Kupującego gwarancja, której długość jest ustalana przez producenta danego produktu. Wszelkie reklamacje w oparciu o gwarancję rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji określonymi dla danego produktu. Jeśli Kupujący stwierdzi usterkę lub wadę, może przesłać produkt do Apteki, która to niezwłocznie podejmie kroki do jej usunięcia lub naprawy.

9. Kupujący, który składa zamówienie może złożyć reklamację dotyczącą zawartej Umowy pod adresem reklamacje@aptekasupervita.pl, lub w formie pisemnej na adres Apteki, mieszczącej się w  Łodzi 91-141, przy ul. Parcelacyjnej 19. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

10. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Apteka zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

11. Apteka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

12. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, bądź na adres poczty tradycyjnej.

13. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, należy udokumentować protokołem reklamacyjnym sporządzonym w obecności pracownika firmy kurierskiej. Potwierdzony i podpisany przez obie strony protokół należy przesłać na adres korespondencyjny Apteki, lub mailowo na adres: reklamcje@aptekasupervita.pl. W przypadku przesłania protokołu na adres korespondencyjny dodatkowo wymagany jest kontakt telefoniczny.

14. W przypadku, gdy Kupujący zauważy, że przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub zachodzi podejrzenie że została otwarta, należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Apteką za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

15. Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem Apteka rozpatruje na podstawie zgłoszenia wysłanego drogą mailową na adres: reklamacje@aptekasupervita.pl. W przypadku uznania reklamacji (towar uszkodzony, niezgodny z zamówieniem, przeterminowany itp.) następuje wymiana towaru lub wypłata równowartości zareklamowanego towaru na konto bankowe Kupującego (w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania danych konta, na które ma nastąpić zwrot). Do zwracanych produktów należy załączyć oryginalny paragon fiskalny lub faktura VAT. Wysyłka produktu reklamowanego odbywa się w sposób uzgodniony z Kupującym, za potwierdzeniem odbioru, na koszt Apteki.

16. Apteka dokonuje zwrotu płatności Kupującemu w ciągu 14 dni za pośrednictwem następujących metod:

a) przelewem na rachunek bankowy,

b) poprzez system www.przelewy24.pl (w przypadku, gdy Kupujący wybrał ten system płatności za zamówienie).

c) inny, uzgodniony uprzednio sposób.

17. Koszt ponownego wysłania przesyłki w wypadku uznania reklamacji ponosi AptekaSuperVita.pl.

18. Przesyłki wysyłane na inny adres niż podany na stronie Apteki pod linkiem „Kontakt”, nieuzgodnione z personelem Apteki lub za zaliczeniem pocztowym, nie będą odbierane przez Aptekę.

19. W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma przesyłki z winy leżącej po stronie firmy kurierskiej, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Aptekę, która składa reklamację u odpowiedniego przewoźnika, zgodnie z procedurami u niego obowiązującymi.

20. W przypadku, gdy Kupujący dokonał już zapłaty za złożone zamówienie, otrzymuje on zwrot należności wpłaconej za zamówione produkty wraz z kosztami dostawy, ale pomniejszonej o: a) koszt poniesiony przez Aptekę za wykonanie przelewu na konto Kupującego – w przypadku dokonania zapłaty za zamówienie bezpośrednio na rachunek bankowy Apteki, b) sumę wartości prowizji poniesionej przez Aptekę za obsługę płatności dokonanej przez Kupującego za pomocą karty płatniczej, e-przelewu oraz kosztu poniesionego przez Aptekę za wykonanie przelewu na konto Kupującego.

21. W przypadku, gdy Kupujący zrezygnuje z odbioru przesyłki i zwróci ją do Apteki, Apteka zwróci Kupującemu należność, pomniejszoną o wartość nadania zwrotnej przesyłki do Apteki oraz o koszty określone § 5 pkt. 20 a) i b).

22. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli spośród produktów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę.§ 6
Postanowienia końcowe1. Zawartość strony internetowej www.aptekasupervita.pl jest objęta ochroną praw autorskich, dlatego wykorzystywanie, kopiowanie i przetwarzanie jej zawartości bez uprzedniej zgody Apteki jest zabronione.

2. Wszelkie znaki towarowe, nazwy zastrzeżone są prawną własnością ich właścicieli, stosownie do odpowiednich praw posiadanych przez ich firmy. Na witrynie „AptekaSuperVita.pl” zostały one użyte wyłącznie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktów.

3. Informacje na karcie produktu, a w szczególności takie dane, jak opakowanie, wskazania, działanie, sposób użycia i skład, zamieszczone są na podstawie danych pozyskanych od producenta lub dystrybutora. Opisy do produktów oferowanych w Aptece internetowej AptekaSuperVita.pl służą jedynie celom informacyjnym oraz identyfikacji produktów, i mogą posiadać skróconą formę. Przed użyciem produktu zawsze należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Produkty na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży przez Aptekę internetową. Zmiany mogą wynikać w szczególności z wprowadzenia nowych opakowań, zmian ilościowych zawartości opakowań lub innych okoliczności niezależnych od AptekaSuperVita.pl

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa "Prawo Farmaceutyczne".

7. Wszelkie spory dotyczące transakcji będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku możliwości porozumienia według obowiązujących przepisów prawa polskiego przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby właściciela witryny „AptekaSuperVita.pl”.

8. Informacje publikowane na stronie www.AptekaSuperVita.pl nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w niniejszej  witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne albo jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia. Nie mogą one także zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa lekarskiego.

9. W razie wystąpienia błędów i/lub nieścisłości informacyjnych na stronie, Kupujący proszony jest o zgłoszenie tej sprawy Aptece, za pośrednictwem wiadomości telefonicznej lub mailowej.

10. Zwroty nadpłat Kupujących realizowane są w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzenia przez obsługę Apteki decyzji o dokonaniu zwrotu lub od momentu wystawienia korekty.

11. AptekaSuperVita.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, które są określone w niniejszym Regulaminie, bez podania przyczyny i w dowolnym czasie.

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.

13. Apteka internetowa AptekaSuperVita.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.aptekasupervita.pl.

 

 

Regulamin (od 25.05.2018)Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel